Vänerlöjrom

Produkt/produkter:
Löjrom

 

Om producenten:
Produktion av löjrom har pågått runt Vänern sedan mitten av 60-talet. Fisket är småskaligt och bedrivs med nät med en speciell maskstorlek för att enbart de större fiskarna ska fångas. Idag finns det totalt ett 30-tal fiskare runt Vänern som producerar löjrom under två hektiska höstmånader. Fisken man fångar är siklöja, Coregonus Albula.
Fångsten tas omhand direkt där den landas genom att fisken först skakas ur näten med speciella skakmaskiner. Sedan vidtar ett hantverk där rommen kläms ur fisken för hand och sedan vispas, sköljs, silas, torkas och saltas.

 

Hemsida:
www.vanerlojrom.net

Välkommen!

Var god välj område