Sjunkaröd – Skånska vilt

Produkt/produkter:
Vilt, lamm och nötkött. KRAV- certifierat och konventionellt kött

 

Om producenten:
Sjunkaröd är ett privatägt svenskt slakteri utanför Vinslöv i Norra Skåne. Sjunkaröd slaktar enbart svenskuppfödda tamboskap och svenskt vilt och ställer höga krav på etik och kvalitet i allt från hantering av djuren till den färdiga produkten. Korta djurtransporter, en lugn och värdig hantering av djuren och en stressfri slakt är av stor vikt för producenten. Genom sitt kvalitetsarbete säkrar producenten att det ständigt hålls en hög livsmedelssäkerhet och att ett miljövänligt arbetssätt utförs.
Företaget har funnits sedan mitten av 80 talet och är grundat av Pär-Ola Andersson, som fortfarande äger och driver det i samarbete med ett tjugotal medarbetare.

 

Hemsida:
www.skanskavilt.se
Instagram:
@sjunkarod

Välkommen!

Var god välj område