Löt Gårdsmejeri

Produkt/produkter:
Ostar och mejerier på get- och komjölk.

 

Om producenten:
Strax söder om Linköping ligger Löt Gårdsmejeri, ett lokalt gårdsmejeri som producerar genuina östgötska mejeriprodukter från gårdens egna mjölkgetter, och ostar på komjölk från Kättestad Ekologiska gård.
Genom småskalig och hantverksmässig tillverkning värnar man om den unika smaken. På gården finns ett hundratal fritt betande getter som har möjlighet att vistas ute dagligen om de själva så önskar. Samtliga getter har namn, vilket i de flesta fall beskriver getens egen personlighet.

 

Hemsida:
www.lot-gardsmejeri.se
Instagram:
@lotgardsmejeriab

Välkommen!

Var god välj område