KLS Ugglarps

Produkt/produkter:
Nöt- och kalvkött

 

Om producenten:
Verksamheten bedrivs i Ugglarp utanför Trelleborg och djuren finns på utvalda gårdar i södra Sverige. Inom KLS Ugglarps finns det en lång tradition av att producera svenskt kvalitetskött. Producenten väljer ut de bästa djuren som sedan hängmöras med ben i minst 16 dagar för att kunna leverera ett kött med hög och jämn kvalitet. Stort fokus läggs på hållbar produktion och unika koncept utvecklas i samklang med kunderna.

 

Hemsida:
www.klsugglarps.se
Instagram:
@klsugglarps

Välkommen!

Var god välj område