KLS Ugglarps

KLS Ugglarps slaktar och styckar nöt och kalv. Vi levererar hängmörat nötkött under varumärket Olsson´s utvalda.

 

KLS Ugglarps väljer ut de bästa djuren som de sedan hängmörar med ben i minst 16 dagar för att kunna leverera ett kött med hög och jämn ätkvalitet.

 

Våra kalvar väger cirka 160 kg och har ett naturligt mört kött och säljs även under varumärket Olsson´s utvalda.

 

Mer information: www.klsugglarps.se och www.olssonsutvalda.se

Välkommen!

Var god välj område