Karlsfälts Gård

Produkt/produkter:
Kött & Chark

 

Om producenten:
Här lever Hampshiregrisarna så naturligt som möjligt och äter foder som odlas på gården. Nötdjuren är en korsning av Charolais och Simmental, som betar på Öja Mosse halva året och äter egengjort foder som gödslats naturligt.
Fåren och lammen går ute en stor del av året och betar i de egna hagarna och vallarna.
Karlsfält slaktar på ett slakteri strax intill gården, och resultatet är kött och charkprodukter med fantastisk smak.

 

Hemsida: 
www.karlsfelt.se

Välkommen!

Var god välj område