Hönsinge Hantwerksbryggeri

Vi brygger öl för vanliga människor. För människor som efterfrågar öl utöver det vanliga. I den gamla smedjan på Jordberga gods, söder om landsvägen i södra Skåne ligger det lilla bryggeriet. Vi brygger vårt öl på noga utvalda ingredienser och med vattnet från slottskällan på Jordberga gods. Ölet bryggs förhand, i liten skala och med mycket glädje. Vi buteljerar, kapsylerar och packar flaskorna för hand. Vårt bryggeri använder energi från från sol- och vindkraft. Restprodukterna blir biogas och biogödsel.

 

Mer information: www.honsingehantwerksbryggeri.se

Välkommen!

Var god välj område