Gäsene Mejeri

Produkt/produkter:
Lagrade Hårdostar

 

Om producenten:
Gäsene mejeri ligger i Ljung mitt i Västra Götaland och bildades 1931 som ett sätt för bönderna i trakten att få rättvist betalt för sin mjölk. Än idag är de Sveriges minsta mejeriförening, ägda av 24 bönder. Det är från deras gårdar som all mjölk till ostproduktionen hämtas. För producenten är det viktigt att mjölken behandlas som den råvara det är och därför ligger samtliga mjölkgårdar inom 25 minuter från mejeriet.

 

Hemsida:
gasenemejeri.se
Instagram:
@gasenemejeri

Välkommen!

Var god välj område