Gårdsfisk

Produkt/produkter:
Rödstrimma, Svart Rödstrimma & Clarias

 

Om producenten:
På en gård i Skättiljunga finns Gårdsfisk. I bassänger inomhus kan fisken inte rymma och vattenkvalitén kan kontrolleras för att säkerställa en god fisk. I en kontrollerad miljö får man också bra översikt över fisken och dess hälsa för att garantera så bra miljö som möjligt för fisken. Utanför finns jordbruksmark som behöver den näring som uppstår i fiskuppfödningen. På så vis blir det näringsbalans mellan protein (fiskuppfödning) och grödor (odling) – hållbart kretslopp helt enkelt, där det ena föder det andra. För att lösa den grundläggande miljöproblematiken har gårdsfisk valt fiskarter med egenskaper som gör det möjligt att minimera miljöpåverkan, samtidigt som de är några av världens vanligaste matfiskar och jättegoda att äta.

 

Hemsida:
www.gardsfisk.se
Instagram:
@gardsfisk

Välkommen!

Var god välj område