Wanås Gods

Ekologiskt, närproducerat och miljövänligt har länge varit ledord för oss på Wanås Gods. Dessa ledord genomsyrar även arbetet med vårt KRAV-certifierade nötkött. Det moderna kostallet är rymligt och stressfritt med tysta och harmoniska djur och under sommarhalvåret, betar djuren huvuddelen av sitt näringsintag på de egna betesmarkerna. Övrigt foder kommer till ca 95 % från egen växtodling och har varken ogräsbesprutats eller konstgödslats. KRAVs regler innebär även bl.a. att vi inte ger antibiotika till djuren i förebyggande syfte.

 

När djuren slaktas blir de till kött av god kvalitet, utan frågetecken kring ursprung. Tjurkalvarna säljs till en granngård och de vuxna djuren slaktas hos Skånska vilt i Sjunkaröd, bara femton kilometer från gården. Transporten dit sker med max tio djur per gång, direkt från gården till slakteriet.

 

Mer information: godset.wanas.se

Välkommen!

Var god välj område